Mikołaj Nawacki

Prezes i założyciel  sieci klubów Calypso Fitness