Kup
bilet
PKSN objął Honorowy Patronat nad III edycją Kongresu FEM!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że PKSN objął Honorowy Patronat nad III edycją Kongresu FEM!

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich jest polskim, narodowym komitetem sportowym. Obecnie zrzesza 42 polskie związki sportowe i stowarzyszenia, głównie z tzw. dyscyplin nieolimpijskich. Jest pierwszym oficjalnym Komitetem Narodowym sportów nieolimpjskich na świecie.

Podstawowym celem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich jest rozwój sportu a w szczególności rozwój i promocja sportów nieolimpijskich a także ich ochrona prawna. Cele te są realizowane przy zachowaniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim i International World Games Association. PKSN to niezależna organizacja pozarządowa, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich jak i sportów olimpijskich.

Wśród organizacji członkowskich są zarówno dyscypliny znane od wielu lat takie jak sporty motorowodne, kickboxing, karate tradycyjne czy taniec sportowy ale też tak nowoczesne jak parkour i freerun, wyścigi psich zaprzęgów czy squash. Wśród członków PKSN znajduje się także Aeroklub Polski, Polski Związek Alpinizmu oraz takie dyscypliny jak Lacrosse, Nordic Walking czy Petanque.

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich jest jednym z trzech polskich komitetów narodowych w sporcie (oprócz Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego). Powołany został 19 października 2017 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.