Kup
bilet
Co zyskujesz jako wystawca?
Świadczenia oferowane w pakiecie dla firm:ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


KONGRES FEM


FEM@ICEVENTS.PL


+48 881 355 304
+48 790 200 587

Korzyści dla wystawców
TRAFIASZ ZE SWOJA OFERTA DO PONAD 250 OSÓB: WŁAśCICIELI, MANAGERÓW KLUBÓW FITNESS, SIŁOWNI, STUDIÓW TRENINGOWYCH, KLUBÓW BUTIKOWYCH, TRENERÓW PERSONALNYCH, INSTRUKTORÓW FITNESS ORAZ INWESTORÓW I DEWELOPERÓW;
TRAFIASZ BEZPOśREDNIO DO OSÓB DECYZYJNYCH PROWADZąCYCH BIZNES W BRANżY FITNESS;
MASZ BEZPOśREDNI KONTAKT Z OSOBAMI POSZUKUJACYMI INNOWACJI DO SWOICH KLUBÓW;
ZNAJDUJESZ SIę WśRÓD WYSELEKCJONOWANEGO GRONA WYSTAWCÓW PODCZAS NAJWIęKSZEGO KONGRESU EDUKACYJNEGO DEDYKOWANEGO BRANżY FITNESS;
TRAFIASZ ZE SWOJA OFERTA DO 40 OSÓB ZARZąDZAJąCYCH NAJWIęKSZYMI SIECIAMI W POLSCE;
NAWIąZUJESZ NOWE KONTAKTY Z UCZESTNIKAMI KONGRESU;